وقتی درباره دانش بیانی و رویه‌ای جستجو می‌کردم در مقاله‌ای به مفهوم DKO یاDeclarative Knowledge Overload  برخورد کردم. چون تجربه مطالب آموخته‌شده‌ای که به راحتی فراموش شده‌اند را دارم، تاکید بر این موضوع برایم جالب بود. اضافه‌بار دانش بیانی؛ همان دانش بیانیِ مرتبط نشده با دانش قبلی ما و پیاده‌سازی نشده است. یادآوری چیزهایی که یاد گرفته‌ایم ولی به کار نبرده‌ایم یا به عنوان یک دانش گسترش نداده‌ایم برایمان رنج‌آور است.

Declarative Knowledge Overload

راه‌هایی که در این مقاله برای مقابله با اضافه‌بار دانش بیانی مطرح شده است شامل استقبال از انتقاد، توجه به زمینه‌ی هر دانش و بکارگیری دانش جدید است. سوالی که درباره این موضوع در ذهنم بود به صورت دست و پا شکسته از نویسنده مقاله پرسیدم و خیلی سریع هم جواب خوبی گرفتم:

 آیا باید ورودی دانش را محدود کنیم تا بتوانیم آن را به خوبی به کار بگیریم یا باید بدین منظور روند یادگیری را بهینه کنیم؟ در جواب: "اطلاعات بیشتر معمولا خوب است؛ مهم این است که روند یادگیری را با تشخیص بهتر اینکه چه دانشی ارزشِ به کارگیری دارد، بهینه کنیم. ما لازم داریم در پیدا کردن دانشی که واقعا مفید است بهتر شویم."

در این مقاله دوست خوبم صدرا علی‌آبادی نکات جالبی درباره "یادگیریِ چگونه یاد گرفتن" مطرح کرده است که نکته مهم آن برای من این بود که باید برای یادگیری برای خودمان نقشه طراحی کنیم و روشی پیدا کنیم که بتوانیم دانش را به خودمان یاد دهیم، این روش یادگیری، شخصی است و با آزمون و خطا به آن دست پیدا می‌کنیم. 

اگر بخواهیم اسیر اضافه‌بار دانش بیانی نشویم باید بدانیم چه چیزهایی ارزش دارند که برای یادگیریشان تلاش و زمان صرف کنیم و بعد در همان چند زمینه سعی کنیم به وسیله آزمون و خطا و استفاده از منابع و نظرات معتبر، روش موثری برای آموزش به خودمان بیابیم و نقشه‌ای برای یادگیری آن دانش تا مرحله پیاده‌سازی و تخصص ترسیم کنیم.

چقدر خوب است در کلاسی باشیم که با دادن تصویر کلی از دروس به دانش‌آموزان و دانشجویان کمک می‌کند روش یادگیری شخصیشان را شکل دهند و با داشتن نقشه‌ای برای یادگیری مرحله به مرحله، پیشرفت خودشان را ارزیابی کنند. هر چند که من امسال باید از پایان‌نامه‌‌ام در رشته ارشد معماری دفاع کنم اما هیچوقت نقشه یادگیری نداشته‌ام و نتوانستم دروس متنوع و گسسته معماری را به هم ربط دهم و به درک کلی‌نگری برسم بلکه همیشه هر درس را مجزا دیده‌ام.

سعی می‌کنم از این به بعد برای یادگیریم نقشه‌ای ترسیم کنم و اگر روزی بتوانم مسیر شروع تا تخصص در معماری را با نقشه‌ای از روند یادگیریِ شخصیم ترسیم کنم، شاید برای هنرجویان این رشته مفید باشد.