آموزش ترکیبی به معنای آوردن تکنولوژی در کلاس درس و کمک گرفتن از برنامه‌های کامپیوتری و جستجو در فضای وب برای تفهیم درس داده شده در کلاس، حل تمرینات بیشتر و آشنایی با نکات جانبی درس است.

Blended_Learning

به گفته بسیاری از محققان، تلفیق آموزش مجازی یا الکترونیک با آموزش حضوری، روند یادگیری را فعال و عمیق می‌کند و از مقطع پیش‌دبستانی تا دانشگاه به شیوه‌های مختلفی قابل اجراست. بدین گونه با حفظ نکات مثبت آموزش رو در رو مانند نظم کلاسی، سرعت منطقی تدریس، ارتباط انسانی و ... می‌توان به وسیله تکنولوژی معایب آموزش حضوری را رفع کرد و روند آموزش را برای هر کدام از دانش‌آموزان شخصی سازی کرد.

از مهمترین مزایا آموزش ترکیبی امکان کنترل سرعت آموزش با توجه به توانایی یادگیری هر دانش‌آموز است. امکان مرور چند باره‌ی درس‌ها در نرم‌افزارهای آموزشی و محول کردن مقداری از محتوای درس به دانش‌آموزان برای یادگیری در خانه، می‌تواند تحولی در نحوه تدریس ایجاد کند.

blended_learning

ولی همین تنوع است که نیاز به رهبری انسان برای استفاده درست از نرم‌افزارها را پررنگ‌تر می‌کند. تنوع زیاد منابع یادگیری می‌تواند نه تنها مفید نبوده بلکه باعث آشفتگی و سخت کردن یادگیری دانش‌آموز شود و دیگر اینکه نرم‌افزارهای آموزشی ممکن است چندان خوب طراحی نشده باشند یا انعطاف لازم برای هر دانش‌آموز را نداشته باشند. اینکه دانش‌آموزان بتوانند همگام با هم از آموزش الکترونیک استفاده کنند نیاز به برنامه‌ریزی مناسب معلم کلاس دارد.

Blended_Learning_Diagram

نکته مثبت اینکه این ابزارها با نشان دادن روند مطالعه دانش‌آموز و آزمون‌های دوره‌ای؛ کار معلم را برای ارزیابی عملکرد و یافتن نقاط ضعف دانش‌آموزان در هر یک از مباحث درسی آسان‌تر می‌کنند. آموزش ترکیبی تنها آوردن تکنولوژی به کلاس درس نیست؛ اینکه دانش‌آموزان برای یادداشت‌برداری از تبلت در کلاس استفاده کنند فقط ارائه شیوه سنتی آموزش به وسیله تکنولوژی روز است. در آموزش ترکیبی باید مقداری از روند یادگیری، حل تمرین، تکلیف خانه و ارزیابی، به صورت مجازی و تحت کنترل دانش‌آموز انجام شود.

/blendedlearning

هدف آموزش ترکیبی، تحول در سیستم آموزشی سنتی و رفتن به سوی شخصی‌سازی یادگیری با نظارت معلم کلاس است. به صرف اجرای آموزش ترکیبی نمی‌توان شاهد رشد یادگیری دانش‌آموزان بود بلکه آموزش ترکیبی باید باکیفیت انجام گیرد.

اولین موضوع در آموزش ترکیبی باکیفیت امکان تنظیم سرعت یادگیری برای هر دانش‌آموز است. دانش‌آموز باید تا مرحله تسلط بر مفهوم و تمرین‌های اصلی درس بر آن متمرکز باشد. بدین صورت مشکل اختلاف سطح یادگیری دانش‌آموزان در کلاس حل می‌شود.

BlendedLearning

موضوع دیگر خودکفا کردن دانش‌آموز و واداشتن او بر پذیرش مسئولیت یادگیریش است. مشخص کردن اهداف آموزش و انتظارات از دانش‌آموز باعث می‌شود او بتواند روند یادگیری خود را به دست بگیرد. نرم‌افزارهای آموزشی امکان ارزیابی عملکرد از جمله ساعات یادگیری، تمرینات حل‌شده، آزمو‌ن‌های انجام‌شده و نمرات کسب‌شده را برای دانش‌آموزان و معلمان فراهم می‌کنند و دانش‌آموز با این اطلاعات می‌تواند روند آموزش خود را بهبود دهد.