نظم بخشیدن به دانش‌آموز و آموختن آداب رفتار در جمع، از هدف‌های مهم مدرسه است. شاید به نظر برسد آموزش ترکیبی و حضور تکنولوژی در کلاس‌ها نظم کلاس را از بین می‌برد و ایجاد یک جو یا فرهنگ کلاسی مطلوب را با مشکل مواجه می‌کند.

اما باید توجه داشت که اگرچه دانش‌آموزان معمولا کار با کامپیوتر و تبلت‌ها را دوست دارند اما فقط وقتی به خوبی با درس درگیر می‌شوند و فعالانه به حل تمرینات می‌پردازند که فرهنگ کلاسی به خوبی برایشان جا افتاده باشد. 

CLASS CULTURE

در مدارسی با سبک آموزش ترکیبی، برای نظم و انضباط کلاسی برنامه‌ریزی می‌شود. اولین گام این است که در هفته‌های اول سال به خوبی هدف این سبک آموزش را به دانش‌آموزان توضیح می‌دهند. روند کار به خوبی آموزش داده می‌شود. دانش‌آموزان می‌دانند چرا و چه زمانی باید بین ایستگاه‌ها جابه‌جا شوند، چه موقع از معلم سوال بپرسند و چه زمانی معلم کارشان را ارزیابی می‌کند.

نظم و ترتیب در ورود و خروج از کلاس برای دانش‌آموزان گفته می‌شود و هر کدام می‌دانند وقتی از فضای کار با کامپیوتر خارج می‌شوند، معلم از آنها انتظار دارد فضای کار تا چه میزان تمیز و مرتب باشد.

در هنگام کار انفرادی دانش‌آموزان با نرم‌افزارهای کامپیوتری، معلم باید برای جلب توجه همه کلاس، تلاش بیشتری بگذارد چون گذاشتن هدفن در گوش و انجام کار انفرادی توجه دانش‌آموز را از کلاس خارج می‌کند. 

Summit_Public_Schools

سوال پرسیدن زیاد دانش‌آموزان در هنگام کار با کامپیوتر می‌تواند نظم کلاس را به هم بزند، باید ابتدا منابع کمکی به دانش‌آموز معرفی شود و از او بخواهیم سعی کند با استفاده از جستجو در اینترنت، مراجعه به منابع آموزشی دیگر و پرسش از همکلاسی‌ها به جواب برسد و در غیر این صورت سوال کند. اینگونه خودکفایی دانش‌آموز در روند یادگیری تقویت می‌شود و هم اینکه با پرسیدن سوالات زیاد آرامش دیگر دانش‌آموزان را مختل نمی‌کند.

ایجاد سیستمی کارآمد در کلاس باعث می‌شود همه چیز با نظم جلو برود. در مدارس با روش آموزش ترکیبی که قبلا معرفی کردیم -چرخش بین ایستگاه‌ها، چرخش بین کلاس‌ها و کار منعطف در فضای باز- همه با نظمی از پیش طراحی و تمرین‌شده انجام می‌گیرند.