6 فرض زیر که تصویر اولیه ما از مدارس است، این روزها زیر سوال رفته‌اند و با پاسخ جدید به هر کدام از این سوالات، سیستمی جدید در آموزش پدیدار می‌شود که نتایج متفاوتی از ماحصل سیستم‌ آموزش سنتی دارد:

1. علت تعطیلی مدارس در تابستان چیست؟ با اینکه می‌دانیم این فاصله از فضای درس باعث عقب‌ماندگی درسی و دوباره‌کاری‌های بسیار می‌شود.

2. آیا ساعت شروع و اتمام زمان مدرسه مناسب است؟ آیا لازم است برای همه دانش‌آموزان یک مقطع تحصیلی به یک صورت باشد؟ اگر زمان تکالیف خانه را ساعات درسی حساب کنیم، اینکه آن را در فضای مدرسه به انجام برسانند و بیشتر در مدرسه بمانند مطلوب‌تر است یا در خانه؟

Technology in education

3. آیا برنامه هفتگی ثابت برای دانش‌آموزان یک کلاس ضروری است? یا می‌توان ساعاتی در روز یا چند روز در هفته را به انتخاب دانش‌آموز گذاشت؟ برای شخصی‌سازی آموزش و پیش‌روی هر دانش‌آموز با سرعت یادگیری خود، چگونه می‌توان در برنامه هفتگی انعطاف ایجاد کرد؟

4. جمعیت بهینه هر کلاس چند دانش‌آموز است؟ چه کلاس‌هایی و با چه روش آموزشی، شلوغ‌تر و کدام خلوت‌تر بازده بیشتری دارند؟

5. چیدمان "همه‌ی کلاس رو به تخته" برای کدام کلاس‌ها مناسب است؟ برای کدام نامناسب؟ و برای کدام به عنوان قسمتی از روند آموزش کارآمد است؟

6. آیا گروه‌بندی دانش‌آموزان بر اساس سن بهترین حالت است؟ اگر دانش‌آموز بتواند با استفاده از تکنولوژی و شخصی‌سازی آموزش سریع‌تر از همسالان خود به تسلط در یک درس برسد چطور؟ آیا ممکن است دانش‌آموزان بر اساس تسلط بر محتوای درس‌ها کلاس‌بندی بشوند؟