ارزیابی کیفیت کار معلمان همیشه با مشکل مواجه بوده است؛ وظیفه معلم در قبال دانش‌آموزان به صورتی است که اکثر زمان کاری آنها صرف آموزش و ارزیابی دانش‌آموزان می‌شود و رشد کیفی کار معلمان با وجود برگزاری دو‌ره‌ها و ارزیابی‌ها مطلوب به نظر نمی‌رسد.

این موضوع آنجا پیش می‌رود که طبق تحقیقات انجام‌شده در امریکا، افزایش سال‌های تدریس عاملی برای بهبود عملکرد معلمان به نظر نمی‌رسد و حتی بیل گیتس در سخنرانی خود در سایت تد، روش‌های تازه‌ای برای ارزیابی عملکرد معلمان معرفی می‌کند.

برگزاری دوره‌های تکمیلی و آزمون‌های بیشتر از معلمان، ارزیابی وضعیت آموزشی دانش‌آموزانِ تحتِ آموزش هر معلم در پایان سال، ارزیابی دانش‌آموزان از کیفیت کار معلم و ... همگی پیشنهاداتی هستند که برای بهبود کیفیت کار معلمان پیشنهاد می‌شوند.

اما راه‌حلی که آموزش ترکیبی برای رشد حرفه‌ای معلمان دارد؛ همکاری در گروه و بازخوردگیری از همکاران است. همانطور که برای رشد مهارت‌های دانش‌آموزان کار گروهی پیشنهاد می‌شود، برای معلمان هم کار در قالب یک گروه در کلاس باعث تجربه‌های جدید و رشد بیشتر می‌شود.

blended_learning

با فراهم کردن فضایی به بزرگی سه کلاس درس و استفاده از سه معلم که هر کدام قسمتی از روند آموزش را بر عهده می‌گیرند می‌توان اجازه داد که هر معلم بر نقطه قوت خود در کلاس متمرکز شود و کار تخصصی‌تر و رشد حرفه‌ای بیشتری را تجربه کند.

blended_learning1

البته مشکل جلب توجه و متمرکز کردن دانش‌آموزان بر درس در چنین کلاس‌هایی وجود دارد اما تجربه ثابت کرده است که بسیاری از مدارس توانسته‌اند با برقراری سیستم منظم و فرهنگ کلاسی قدرتمند، نظم کلاس را با وجود جمعیت بالا به خوبی حفظ کنند.

blended_learning2

به علاوه اینکه با کمک گرفتن از کمک‌معلمان برای راهنمایی دانش‌آموزان هنگام کار انفرادی با کامپیوتر، می‌توان از معلمان برای آموزش به گروه‌های کوچک‌تر دانش‌آموزان و رفع اشکال نفر به نفر با دانش‌آموزان بهره برد و همچنین معلمان را بیشتر با فرآیند برنامه‌ریزی و طراحی محتوای آموزشی درگیر کرد.