وقتی صحبت از تغییر در سیستم آموزشی به میان می‌آید، همواره موضوع هزینه‌هاست که مشکل‌ساز می‌شود. اما متخصصان آموزش ترکیبی معتقدند رفتن به سمت روشهای نوین آموزشی می‌تواند کم‌خرج باشد. آوردن تکنولوژی به کلاس درس می‌تواند بعضی از هزینه‌ها را کاهش دهد.

اجرای سیستم جدید آموزشی در مدرسه‌ای در حال کار چالش‌برانگیزتر از ساخت مدرسه‌ای جدید است؛ همیشه اصلاح ساختارها از ساخت یک سیستم تازه مشکل‌تر است. اجرای آموزش ترکیبی می‌تواند از سطح یک کلاس شروع شود تا به کل مدرسه گسترش یابد. معلمان و مدیران یک مدرسه در حال کار باید درباره سطح تغییراتی که می‌خواهند اعمال کنند تصمیم بگیرند.

اجرای آموزش ترکیبی در سه سطح قابل تصور است: سطح یک کلاس- سطح بین کلاسی و سطح مدیریت مدرسه.

این سه سطح را با بررسی روش‌های آموزش ترکیبی که در قبل گفته شد بهتر توضیح می‌دهیم:

Blended_Learning_on_a_Budget_2

شیوه "جابجایی بین ایستگاه‌ها" در یک کلاس قابل اجراست. وجود یک کلاس بزرگ، چیدمان مناسب میز و صندلی‌ها و آوردن چند سیستم کامپیوتر در کلاس؛ این امکان را ایجاد می‌کند که دانش‌آموزان در طی زمان یک کلاس فعالیت‌های مختلفی را در قالب چند گروه به انجام برسانند. این شیوه نیازی به تغییر در برنامه کلاسی و روتین معمول مدرسه ندارد و همچنین برای دوره ابتدایی بهترین روش آموزش ترکیبی‌ست و برای سنین بالاتر نیز قابل اجراست.

شیوه "جابجایی بین کلاس‌ها" نیاز به هماهنگی بین چند کلاس و چند معلم دارد. لازم است برنامه مناسبی برای استفاده گروه‌های دانش‌آموزان از هر کلاس، آزمایشگاه و سایت کامپیوتر مشخص شود. باید برنامه کلاسی مناسبی برای مدرسه در نظر گرفته شود و به هماهنگی بیشتری نیاز دارد. نکته مثبت اینکه این روش کمترین نیاز را به تغییر فضای مدرسه و مبلمان آن دارد، فقط لازم است تجهیزات مناسب برای سایت کامپیوتر و کارگاه‌ها فراهم شود.

در شیوه "منعطف" اکثر زمان یادگیری دانش‌آموز به صورت خودآموز با کامپیوتر انجام می‌گیرد و رفع اشکال، بازخورد دادن و هدایت کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها بر عهده معلمان است. این شیوه برای نوجوانان و سنین دبیرستان مناسب‌ترین است و اجرای آن  بر کل نظام مدرسه اثرگذار است؛ بر شیوه مدیریت، برنامه کلاسی، زمان‌های درس و استراحت، تعداد معلم و کمک‌معلم و موارد دیگر. همچنین اجرای این شیوه نیازمند فضای بزرگ مرکزی برای کار با کامپیوترها و چیدمان مناسب برای فضاهای آموزشی دیگر است. بدین صورت اجرای آن نیاز به برنامه‌ریزی و تمهیدات بیشتری دارد.

اجرای آموزش ترکیبی در هر سطحی، هزینه‌هایی ایجاد می‌کند و در هزینه‌هایی نیز صرفه‌جویی می‌کند. به صورتی که اجرای درست آموزش ترکیبی در مدارس در نهایت به استفاده بهینه از منابع موجود و صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌انجامد.

هزینه‌هایی که برای اجرای آموزش ترکیبی صرف می‌کنیم شامل سه دسته می‌باشند که در جدول زیر آورده شده است. در مطلب بعدی درباره برنامه‌ریزی برای مقرون به‌صرفه ساختن اجرای آموزش ترکیبی در مدارس بحث می‌کنیم.

Blended_Learning_on_a_Budget_1